Wie laat de hond uit?

‘Wat knap van je Ada, dat je mijn hond zo goed hebt uitgelaten,’ zegt Begonia tegen Ada Zaan.

‘Daar is geen kunst aan,’ zegt Ada. Vrijdag heeft ze een expositie gehad in Arti et Amicitiae. Dat is geen onverdeeld succes geweest. De Duitsers vinden haar werk prachtig, vertelt ze, maar de Nederlanders - mede doordat ze beroemder is dan menig ander - vinden het werk tegenvallen. Een domper op de feestvreugde, maar Ada slaat zich er wonderwel doorheen. Ze is niet voor een gat te vangen.

Begonia is op haar beurt geen steek verder gekomen. Ze heeft door de problemen met Patricia en haar huwelijk geen puf om er ook maar een sollicitatie uit te sturen voor een onbenullig baantje. Zij is hier wel de therapeute en wil helemaal niet het counselen verlaten. Misschien moet ze haar blikveld verbreden. Ze kan ook werken als yoga-instructrice, dan slaat ze twee vliegen in een klap.

Hei winterzon

Ada wordt ongeduldig: ‘Bego, wat denk je allemaal? Ik sta hier maar met Koot en jij steekt geeneens je handen uit. Ben je je hondje dan zo vergeten?’

Kota springt op Begonia en hoewel dit wel enige respons krijgt, is Bego niet helemaal in haar hum. Kota is oud geworden en Bego wil nog steeds de paden en de lanen op. Hoe kan ze vanuit Bussum naar het Blaricumse Krijt District geraken met een oude hond? Dat is lastig. Maar ja, Kota is nou eenmaal een schatje en die kleine blokjes om moet ze maar voor lief nemen.

Ada zucht: ‘Ik heb af en toe de hondenuitlaatservice gebeld. Want ik heb ook heus dingen te doen, Bego.’ Ze keert haar rug om en vervolgt: ‘Je zou denken dat een vrouw van mijn leeftijd er niet op uit gaat, maar dat heb je mis. Zo’n hond is echt een handenbinder, je weet niet hoeveel openingen ik heb gemist door dat beest.’

Bego kijkt omzichtig om zich heen: ‘Ada, wat vervelend allemaal. Heb je nog wat geleerd van Kota?’

Ze briest: ‘Geleerd? Wat heb ik van die sukkelige hond geleerd? Hoe kom je erbij?!’

‘Rustig, Ada, denk aan je hart.’

De schaapskooi

‘Nu moet je ophouden. Ik ben beeldend kunstenares en fotografe, honden zijn nou eenmaal niet mijn corebusiness.’

‘Ik denk dat die hond je goed heeft gedaan.’

‘Ik heb alleen maar politieagent gespeeld.’ Ada vertelt over Kota’s uitspattingen. Hoewel oud, is Kota nog steeds in voor een verzetje, zoals het verstieren van de woonkamer. Knagen doet ze niet meer, maar haar sleutelbos is meer dan eens in het bezit van dat ellendige beest geweest. Gek wordt ze ervan; ze weet niet hoe Begonia het met dit schepsel kon uithouden.

‘Honden mogen honden zijn.’

‘Dat zal wel. En dat is duidelijk aan de opvoeding te merken. Ze zat toch op cursus bij Daphni Petrarca?’

‘Dat klopt. Ik ben op de aardappelvelden van Zichen geweest om die lessen te volgen. Dat is geen onverdeeld succes.’

‘Ik denk dat je eerder jezelf bedoelt.’

Hoewel Bego niet boos is aangelegd, begint het te broeien. Hoe kan zo’n vrouw op leeftijd haar nog voor rotte vis uitmaken. En er nog in slagen ook. ‘Wat is er? Je tong verloren?’ zegt Ada.

‘Hou toch op, Ada. Jij kan geeneens een klein hondje verzorgen vanwege je drukke bestaan. Jij met je drukte. Zelfs op hoge leeftijd nog succesvol. Succesvoller dan ik ooit ben geweest. Vreselijk.’

‘Hou je gemak, Bego,’ zegt Ada. ‘Ik heb hiervoor geknokt. Je moet altijd doorzetten. Nooit opgeven.’

Bego kalmeert een klein beetje, maar Kota is het eens met haar bazin. Ze begint Ada lelijk te bespringen.

‘Dat bedoel ik, wat heeft dat beest toch?’ zegt Ada. ‘Springen is toch voor de jonkies?’

‘Ik vind het niet prettig dat je mij zo afschildert. Als een soort kluns die haar zwart wit gevlekte saucijzenteckel niet in bedwang kan houden. Alsof ik ook geen kind kan opvoeden.’

‘Maar dat is toch ook zo, je hebt nog nooit een kind opgevoed.’

‘Nou dat mag dan wel zijn, maar ik heb wel een zus.’

‘Een zus?’

Het hoge woord kwam eruit. De ontmoeting met Hortensia doet allerlei emoties uit Begonia opwaaien. Ze voelt zich intens gelukkig met haar zus, die ondanks de verloren jaren een innige band met Bego gesmeed heeft.

» » 3x14 Pokerface

« « 3xepiloog - Epiloog

Lees seizoen 2 'Adriana' of lees seizoen 1 'Ada' terug.